Rylander Bil är auktoriserad
återförsäljare av Mercedes och Peugeot.

Säkerheten, tryggheten och kunskap är ledorden i allt från försäljning, verkstad, reservdelar och kundmottagning.
På Rylander Bil ser vi till att ditt bilägande blir tryggt och säkert. Vår kunskap och servicenivå är hög och motsvarar till fullo Mercedes vision såväl på verkstad som bilförsäljning. Vi som arbetar på Rylander Bil har lång erfarenhet och stort kunnande. Personlig omtanke och kundnöjdhet är viktiga egenskaper för oss i en långsiktig relation med våra kunder.

Företaget är kreditvärderat AAA av Bisnode

Detta innebär att du ska känna dig extra trygg när du gör affär med Rylander Bil. Du som kund ska veta att vi är ett stabilt företag med nöjda kunder och att vi arbetar med bra leverantörer.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Rylander Bil & Nyttofordon ska utföra varje kundorder med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.
Detta ska ske genom att:
– Alla inom företaget är väl förtrogna med kvalitetspolicyn och tar ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.
– Fortlöpande höja vår kompetens inom kvalitetsområdet.
– Fokusera på utveckling av våra processer i nära dialog med kunder.
– Informera kunder och underleverantörer om företagets kvalitetsambitioner och därigenom skapa förtroende för vårt kvalitetsarbete.
– Uppfylla gällande lagstiftning och övriga krav.
– Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
– Arbeta enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Vi är ackrediterat kontrollorgan för kontroll av egna reparationer och färdskrivare enligt ISO/IEC 17020. Det görs opartiskt med stöd av personalens egen försäkran och regelbunden riskbedömning. Alla kunduppgifter hanteras konfidentiellt.

Rylander Bil & Nyttofordon ska ständigt förbättra miljöprestandan så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Det ska ske genom att:
– Alla inom företaget är väl förtrogna med miljöpolicyn och tar ansvar för sin del av miljöarbetet.
– Visa hänsyn för miljön och förebygga föroreningar.
– Fokusera på miljöförbättrande åtgärder inom områdena energi, avfall, kemikalier och transporter.
– Höja vår kompetens inom miljökunskap och i fråga om hur verksamheten påverkar miljön.
– Informera kunder och underleverantörer om företagets miljöambitioner och därigenom skapa förtroende för vårt arbete att minska miljöpåverkan.
– Uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav.
– Arbeta enligt miljöledningssystemet ISO 14001.